De pronominibus

Apollonius, Dyscolus

1-5

De pronominibus, Apollonius, Dyscolus, De pronominibus, Schneider, Teubner, 1878

Παντί τῳ προῦπτόν ἐϲτιν, ὡϲ ἡ ϲύντομοϲ ἑρμηνεία μετὰ τῆϲ δεούϲηϲ ϲαφηνείαϲ πολλῷ κρείττων καθέϲτηκε τῆϲ οὐχ οῦτωϲ ἐχούϲηϲ φράϲεωϲ. ὅθεν κατὰ δύναμιν τὴν ἰδίαν πειραϲόμεθα. τὸν περὶ τῶν ἀντωνυμιν λόγον διεξιόντεϲ, τὰ μὲν παρέλκοντα παραπέμπεϲθαι, τὰ δὲ ἐλλείποντα προϲαναπληρῶϲαι, τὰ δὲ μακροπεριοδεύτωϲ ὑπ᾿ ἐνίων εἰρημένα ἀνελλιπῶϲ ἐπιτομώτερον φράϲαι.

Ἀρκτέον δὲ ἀπἀ τῆϲ κλήϲεωϲ, ἐπεὶ παρά τιϲι διάφοροϲ. Τὸ μὲν [*](C) οῦν πάνταϲ παρατίθεϲθαι διεψευϲμένου ἐϲτὶ τὸ ἐπάγγελμα, τὸ δὲ τοὺϲ ἐλλογίμουϲ οὐκέτι.

Ἀρίϲταρχοϲ λέξειϲ κατὰ πρὸϲωπα ϲυζύγουϲ ἐκάλεϲε τὰϲ ἀντωνυμίαϲ. Ὧι καὶ ἀντίκειται τὸ μὴ ἴδιον εἶναι τοῦτο τῶν ἀντωνυμιῶν· ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ ῥήματα. μᾶλλον γὰρ αὐτῶν ὁ ὅροϲ· καὶ γὰρ κατὰ πᾶν πρόϲωπον ἀκολουθεῖ, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οὐχ οὕτωϲ, ὡϲ είρήϲεται.

[*](2 A)

Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ τὸν τοῦ Τροιζηνίου Διονυϲοδώρου λόγον παρονομαϲίαϲ κλητέον, ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἔν τιϲι παρονομάζεται· πετρώδηϲ ηε γὰρ καὶ ἐργατίνηϲ. καὶ ἴϲωϲ οὐκ ἄλλαι τινὲϲ παραληφθήϲονται ἢ αἱ κτητικαί, ἐπεὶ ἡ ἐγὠ καὶ ἡ νῶι καὶ πᾶϲαι αἱ πρωτότυποι θεματικαί.

[*](AROVMENTA. 3 Pracfatio. — 9 Pronomini quae appellatio aptissima sit utappareat, enumerantur et reiciuntur cetera nomina, quae ἀντωνυμίᾳ indita erant. —12 11 Nomen ab Aristarcho impositam. — 16 ?) Appellatio a Dionvodoro data.)[*](DISCRKPANTIA SCKIPTVRAK. 1 Fol. 184 r. codicis A. ln inscriptione απολλωνιου αλεξανὸρεωϲ περι αντωνυμιαϲ ante αντωνυμιαϲ tres lineolae erusae in A] | 4. ϲαφηνείαϲ b, ϲαφηνιαϲ A | κρείττων b in textu, κρεῖττον in indice mendorum, κρείττω A | 8. post φραϲαι in A spatium, ut finis exordii indicetur 9. κλήϲεωϲ A b, κλίϲεωϲ A1 | 10. ν post εϲτι erasum in A | 13. καὶ tollen. dum et ante μᾱλλον v 14 collocsndum esse censet G Uhlig | 14. τα ρηματα A, τῶν ῥημάτων b | μᾶλλον γὰρ A b in textu, μᾶλλον δὲ vel καὶ μᾶλλόν γε b in var. lect. μᾶλλον γὰρ usque ad 15. εἰρήϲεται eicit PSchmieder | 16. Τροιζηνίου b, τρυζηνιου A | παρονομαϲίαϲ b in textu, παρωνομαϲίαϲ in ind. mendorum, παρονομαϲία A | 17. ἐν τιϲι] τιϲὶ conicit RSchneisder | 18. και ῖϲωϲ — 19. θεματικαί spuria censet PSchmieder)
4

εἰ τὰ ὡριϲμένα ϲεϲημείωται, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ὡριϲμένα πρόϲωπα παριϲτᾶϲιν, οὐκ ἀπιθάνωϲ ὁ Τυραννίων ϲημειώϲειϲ αὐτὰϲ ἐκάλεϲεν. Ἀλλ᾿ ἴϲωϲ ἐλλειπὲϲ τὸ τοιοῦτον· οὐδὲν γὰρ τῶν παρακολουθούντων [*](B) αὐταῖϲ παρίϲτηϲιν.