Meteorologica

Aristotle

1.1

Meteorologica, Aristotle, Meteorologica, Fobes, Harvard, 1919

1 Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης [*](338a) κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσ μημένων ἄστρων καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον. λοιπὸν δʼ ἐστὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεωρητέον, ὃ πάντες οἱ πρότεροι μετεωρολογίαν ἐκάλουν· ταῦτα δʼ ἐστὶν ὅσα συμβαίνει κατὰ φύσιν μέν, ἀτακτοτέραν μέντοι [*](338b) τῆς τοῦ πρώου στοιχείου τῶν σωμάτων, περὶ τὸν γειτνιῶντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῇ τῶν ἄστρων, οἷον περί τε γάλακτος καὶ κομητῶν καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κινουμένων φασμάτων, ὅσα τε θείημεν ἄν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος, ἔτι δὲ γῆς ὅσα μέρη καὶ εἴδη καὶ πάθη τῶν μερῶν, ἐξ ὧν περί τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσαιμεν ἄν τὰς αἰτίας καὶ περὶ πάντων τῶν γιγνομένων κατὰ τὰς κινήσεις τὰς τούτων· [*](339a) ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον· ἔτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ τυφώνων καὶ πρηστήρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων, ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν σωμάτων τούτων. διελθόντες δὲ [*](Adhibiti codices J F𝔐 𝔄 (in quo initium usque ad p. 339 b V. 13 desideratur) H Ν E 𝔚 fragmentum Escorialense (350 b 22 — 351 b 25).) [*](Inscriptio: ἀριστοτέλους, μετεωρολογικῶν ᾱ J; ἀριστοτελου μετεωρολογικῶν, ᾱ F; αριστο μετεώρων ᾱ H; ἀριστοτέλους μετεώρων: — ᾱ Ν; αριστοτελους φιλοσοφουσ·] μετεωρολοκων των εἰς δ τὸ ᾱ E; Ἀριστοτέλους μετεωρολογικῶν, πρῶτον 𝔚; inscriptione caret 𝔐 ‖ p. 338a, v. 200 αἰτίων] αἰτίων (ut videtur) αἰτίων E1 ‖ 21 περὶ τῶν κατά] τῶν περί E1  𝔚: τῶν περὶ τῶν κατὰ Ecorr. ‖ 23 τῆς] περὶ τῆς 𝔐, probat Graux 26 πρὸτεροι] Pl: πρότερον Ol ‖  μετεωρολόγον Ν 338 b 21 τῆς Ap Pc PIV: om. Ecorr. 𝔚 Op PlM σωμάτων] Ac Ol PcM: σωμάτων κινήσεως Ecorr. H N PcV ‖ 22 τῆ φορᾷ τῆ] Pl: τῇ φορᾷ F H Ap Ol Pc: διαφορὰ N1: φορᾶ Ncorr. ‖ 24 πάθη] (-η in ras. E1) ‖ 25 μέρη καὶ εἴδη] Acp Olp Pl: εἴδη καὶ μέρη E 𝔚 ‖ 26 ἂν τάς] πάντας J ‖ 339 a 2 τά μὲν supra add. N ‖ 4 πρηστήρων] (ante ω in J ras. unius litt.) ‖ πῆξιν τὴν πῆξιν 𝔚 ‖ 5 συμβαίνει om. Ν ‖ πάθη om. Ν αὐτῶν om.)

2
περὶ τούτων, θεωρήσωμεν εἵ τι δυνάμεθα κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον ἀποδοῦναι περὶ ζῴων καὶ φυτῶν, καθόλου τε καὶ χωρίς· σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἄν εἴη γεγονὸς τῆς ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως πάσης. δʼ οὖν ἀρξάμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν πρῶτον.