Περὶ συζυγιῶν

Aelius Herodianus

1-2

Περὶ συζυγιῶν, Aelius Herodianus, Περὶ συζυγιῶν, Grammatici Graeci 3.2, Lentz, Teubner, 1868

1.

Theognost. Cr. II 138, Bekk. Anecd. 1401: τὰ διὰ τοῦ ηφω διϲύλλαβα ϲπάνια· δύο γάρ ἐϲτι τὸν ἀριθμόν· τὸ μὲν διὰ τοῦ η γραφόμενον τὸ νήφω ἐπὶ τοῦ φρονῶ, ἐξ οὖ καὶ τὸ νηφαλέοϲ ἐπὶ δὲ τοῦ χιονίζω διὰ τῆϲ εῑ διφθόγγου καὶ νιφάϲ καὶ νιφετόϲ διὰ τοῦ ῑ, ὥϲ φηϲιν Ἡρωδιανὸϲ ἐν τῷ περὶ ϲυζυγιῶν.

2.

Choer. Dict. 657, 11, Cram. IV 420: ὁ Ἡρωδιανὸϲ δευτέραϲ ϲυζυγίαϲ φηϲὶν εἶναι τὸ ξυρῶ οἷον ξυρῶ ξυρᾷϲ.